Một số hình ảnh công ty

In

 

 

Hình ảnh làm việc tại xưởng kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc05095

dsc05096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a9ad9b7-4816-4624-a92f-5b905830a7aa

 

 

  

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới hơn: