Module logic vạn năng LOGO

In

tu_dong_hoa_3·

Sử dụng lý tưởng cho chuyển mạch và điều khiển

· Vạn năng và hoàn chỉnh: có sẵn tất cả các đầu vào/ra; màn hình; phím bấm

· Các chức năng đơn giản và đặc biệt

· Kích thước nhỏ gọn, sử dụng đơn giản. Có tính năng kinh tế cao

Mã hiệu đặt hàng

Mô tả

6ED1052-1CC00-OBA4

LOGO!24 có màn hình hiển thị
PU/I/O: 24V/24V/24V
8 đầu vào số (2 đầu vào tương tự)/4 đầu ra số . Bộ nhớ 56 khối. Có thể mở rộng được

6ED1052-1FB00-0BA4

LOGO!230RC có màn hình hiển thị
PU/I/O: 230V/230V/Rơle
8 DI/4DO . Bộ nhớ 56 khối. Có thể mở rộng được

6ED1052-1HB00-0BA4

LOGO!24RC có màn hình hiển thị
PU/I/O: 24V/24V UC/Rơle
8 DI (2AI)/4DO . Bộ nhớ 56 khối. Có thể mở rộng được

6ED1052-1MD00-0BA4

LOGO!12/24 RC
PU/I/O: 12/24V DC/Rơle
8 DI(2AI)/4DO . Bộ nhớ 56 khối. Có thể mở rộng được

6ED1052-2CC00-0BA4

LOGO!240
PU/I/O: 24V/24V/24V
8 DI(2AI)/4DO . Bộ nhớ 56 khối. Có thể mở rộng được

6ED1052-2FB00-0BA4

LOGO!230RCO không có màn hình
PU/I/O: 230V/230V/Rơle
8 DI(2AI)/4DO . Bộ nhớ 130 khối. Có thể mở rộng được

6ED1052-2HB00-0BA4

LOGO!24 RCO (AC). không có màn hình
PU/I/O: 24V UC/24V UC/ Rơ le
8 DI(2AI)/4DO . Bộ nhớ 130 khối. Có thể mở rộng được

6ED1052-2MD00-0BA4

LOGO!12/24 RCO. không có màn hình
PU/I/O: 12/24V DC/ Rơ le
8 DI(2AI)/4DO . Bộ nhớ 130 khối. Có thể mở rộng được

6ED1055-1CB00-0BA0

LOGO!DM8
PU/I/O: 24V/24V/Bán dẫn
4DI/4DO

6ED1055-1FB00-0BA1

LOGO!DM8 230R, môđun mở rộng
PU/I/O: 230V/230V/Rơle
4DI/4DO

6ED1055-1HB00-0BA0

LOGO!DM8 24R , môđun mở rộng
PU/I/O:24V/24V/Rơ le
4DI/4DO

6ED1055-1MA00-0BA0

LOGO!AM2, môđun mở rộng
PU:DC 12/24V Al, 0-10V hoặc 0-20MA

6ED1055-1MB00-0BA1

LOGO!DM8 12/24R , môđun mở rộng
PU/I/O: 12,24V/Rơle

6ED1055-1DM00-0BA0

LOGO!AM2 PT100, môđun mở rộng. PU:DC 12/24V


Tin cũ hơn: