Các loại cảm biến Tiệm cận

In

 cb12

Proximity Sensors

cb12.1 Có đèn chỉ thị góc nhìn 180o; có bảo vệ dây dẫn - Có loại DC 2 dây, 3 dây hoặc AC (2 dây)

Nguồn:12-24VDC, 24-240VAC

Các model thông dụng & khoảng cách phát hiện: Loại DC:E2E-X2(M)E1: 2mm E2E-X5(M)E1 : 5mm

E2E-X10(M)E1 : 10mm

Loại AC: E2E-X2Y1: 2mm E2E-X5Y1 : 5mm E2E-X10Y1 : 10mm

cb12.2

-Giá thấp nhất cho loại hình trụ vỏ kim loạ

- 4 kích cỡ đường kính M8, M12, M18, M30 và 2 kích cỡ chiều dài

- Có loại prewired và connector M8, M12

i Nguồn 12-24 DC

Model thông dụng:-E2A-M12KS04*: 4mm; E2A-M12KN08*: 8mm

cb12.3

TL-N5/10/20:Phát hiện kim loại trong khoảng 5/10/20mm

TL-Q5MC: Phát hiện kim loại trong khoảng5mm

 

 

 

 

Loại điện từ (inductive)

Loại điện dung (capacitive)

cb12.4 - Có thể điều chỉnh độ nhạy

- Có thể phát hiện vật thể qua lớp cách ly (không phải là kim loại); ví dụ: nước trong thùng nhựa, ống thủy tinh...

Model thông dụng và loại đầu ra :

  • E2K-C25ME1 (NPN)
  • E2K-C25MF1 (PNP)
  • E2K-C25MY1(AC)

Kích thước (mm) & khoảng cách phát hiện:

D="34" x 82 : 3-25mm

Nguồn :10-40 VDC; 90-250 VAC


Tin cũ hơn: